Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa aktywnie zachęcają do zapoznania się z możliwościami Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). System ten, dostępny już od początku 2022 roku, stanowi alternatywę dla tradycyjnych metod fakturowania i jest obecnie dostępny jako opcja fakultatywna. Zgodnie z planami, od 1 lipca 2024 roku, wystawianie e-faktur w systemie KSeF stanie się obowiązkowe, a dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT ten obowiązek zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Dostęp do KSeF możliwy jest poprzez różnorodne metody uwierzytelniania, w tym Profil Zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny oraz kwalifikowaną pieczęć elektroniczną. Po pierwszym uwierzytelnieniu, użytkownicy mogą wygenerować token, który ułatwi dalsze logowanie, szczególnie w przypadku korzystania z oprogramowania komercyjnego.

W zależności od rodzaju użytkownika, metoda logowania może się różnić. Osoby fizyczne mogą korzystać z systemu, autoryzując się Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bez konieczności dodatkowego zgłaszania w urzędzie skarbowym. Natomiast podmioty gospodarcze, posiadające elektroniczną pieczęć kwalifikowaną z NIP, również mogą korzystać z KSeF bez dodatkowych formalności. W przypadku braku takiej pieczęci, konieczne jest zgłoszenie upoważnionej osoby fizycznej poprzez formularz ZAW-FA.

Dla ułatwienia korzystania z KSeF, w e-Urzędzie Skarbowym dostępna jest aplikacja e-mikrofirma, przeznaczona dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Umożliwia ona integrację z KSeF, wystawianie i odbieranie faktur oraz automatyczne przenoszenie ich do ewidencji VAT.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa organizują również cykl bezpłatnych webinarów „Środy z KSeF”, mających na celu edukację mikroprzedsiębiorców na temat nowych zasad fakturowania, uwierzytelnienia w KSeF, wystawiania i odbierania faktur oraz korzystania z bezpłatnych narzędzi systemu. Spotkania te odbywają się w każdą środę, począwszy od połowy listopada do połowy grudnia, z udziałem ekspertów Krajowej Administracji Skarbowej.

Źródło: https://www.pomorskie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024