Powiat Starogardzki ogłasza otwarcie naboru wniosków na dofinansowanie inicjatyw w ramach programu znanego jako „”Inicjatywa na Rzecz Redukcji Nierówności Regionalnych 2024″”. Program ten koncentruje się na kilku kluczowych obszarach działań.

  • Obszar B – skupia się na usunięciu przeszkód w dostępie do urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy. Celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodnego poruszania się i komunikacji. Dofinansowanie z PFRON w tym obszarze może wynosić maksymalnie 35% kosztów realizacji projektu, lecz nie więcej niż 176 000 zł.
  • Obszar C – promuje tworzenie spółdzielni socjalnych. W tej kategorii, dofinansowanie może pokryć do 70% kosztów realizacji, nie przekraczając kwoty 74 500 zł.
  • Obszar D – dotyczy likwidacji barier transportowych. Skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz gmin, które prowadzą placówki rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz warsztaty terapii zajęciowej. W tym przypadku, dofinansowanie może wynosić do 75% kosztów realizacji dla placówek i do 85% dla WTZ, z maksymalnymi kwotami odpowiednio 144 000 zł dla specjalistycznych mikrobusów, 117 500 zł dla innych mikrobusów i 351 500 zł dla autobusów.
  • Obszar F – ma na celu przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej. Obejmuje to również jednostki samorządu terytorialnego. W tym obszarze, dofinansowanie może osiągnąć do 80% kosztów realizacji, z maksimum 192 000 zł lub do 70% kosztów na miejsce dla osoby niepełnosprawnej w nowo tworzonym warsztacie, do kwoty 17 500 zł.
  • Dokładne zasady i procedury realizacji programu są dostępne na oficjalnej stronie internetowej PFRON. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z panią Beatą Muchowską pod numerem telefonu 58 690 33 72. Aplikacje na rok 2024 należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Kanałowej 3, do 9 lutego 2024 roku.

    Źródło: https://starogardgdanski.praca.gov.pl/

    Archiwum: styczeń 2024